1.5.2.9. Układ hormonalny

Hormony - substancje wytwarzane przez gruczoły wydzielania wewnętrznego i wydzielane do krwi, mechanizm ich działania. Układ hormonalny - zestaw gruczołów dokrewnych, które zapewniają produkcję hormonów. Hormony płciowe.

Do normalnego życia osoba potrzebuje wielu substancji, które pochodzą ze środowiska zewnętrznego (żywność, powietrze, woda) lub są syntetyzowane w ciele. Przy braku tych substancji w organizmie występują różne zaburzenia, które mogą prowadzić do poważnych chorób. Takie substancje syntetyzowane przez gruczoły wydzielania wewnętrznego w ciele obejmują hormony.

Przede wszystkim należy zauważyć, że ludzie i zwierzęta mają dwa rodzaje gruczołów. Gruczoły jednego rodzaju - łzowe, ślinowe, potowe i inne - wydzielają wydzielanie, które wytwarzają na zewnątrz i nazywane są zewnątrzwydzielniczymi (od greckiego egzo - na zewnątrz, na zewnątrz, krino - wydalają). Gruczoły drugiego typu uwalniają syntetyzowane w nich substancje do krwi, która je myje. Gruczoły te nazywane są endokrynnymi (od greckiego endonu - wewnątrz), a substancje uwalniane do krwi nazywane są hormonami.

Zatem hormony (z greckiego hormaino - wprawione w ruch, indukują) są biologicznie czynnymi substancjami wytwarzanymi przez gruczoły wydzielania wewnętrznego (patrz ryc. 1.5.15) lub specjalne komórki w tkankach. Takie komórki można znaleźć w sercu, żołądku, jelitach, gruczołach ślinowych, nerkach, wątrobie i innych narządach. Hormony są uwalniane do krwioobiegu i wpływają na komórki narządów docelowych znajdujących się w pewnej odległości lub bezpośrednio w miejscu ich powstawania (lokalne hormony).

Hormony są wytwarzane w małych ilościach, ale przez długi czas pozostają w stanie aktywnym i są rozprowadzane w ciele z przepływem krwi. Główne funkcje hormonów to:

- utrzymanie wewnętrznego środowiska ciała;

- udział w procesach metabolicznych;

- regulacja wzrostu i rozwoju organizmu.

Pełna lista hormonów i ich funkcji znajduje się w tabeli 1.5.2.

Tabela 1.5.2 Główne hormony
HormonJakie żelazo jest produkowaneFunkcjonować
Hormon adrenokortykotropowyPrzysadka mózgowaKontroluje wydzielanie hormonów kory nadnerczy
AldosteronNadnerczaUczestniczy w regulacji metabolizmu wody i soli: zatrzymuje sód i wodę, usuwa potas
Wazopresyna (hormon antydiuretyczny)Przysadka mózgowaReguluje ilość uwolnionego moczu i wraz z aldosteronem kontroluje ciśnienie krwi
GlukagonTrzustkaZwiększa poziom glukozy we krwi
Hormon wzrostuPrzysadka mózgowaZarządza procesami wzrostu i rozwoju; stymuluje syntezę białek
InsulinaTrzustkaObniża poziom glukozy we krwi wpływa na metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów w organizmie
KortykosteroidyNadnerczaMają wpływ na całe ciało; mają wyraźne właściwości przeciwzapalne; utrzymać poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi i napięcie mięśni; uczestniczyć w regulacji metabolizmu wody i soli
Hormon luteinizujący i hormon folikulotropowyPrzysadka mózgowaZarządzaj funkcjami rozrodczymi, w tym wytwarzaniem nasienia u mężczyzn, dojrzewaniem komórek jajowych i cyklem miesiączkowym u kobiet; odpowiedzialny za powstawanie wtórnych cech płciowych mężczyzn i kobiet (rozmieszczenie miejsc wzrostu włosów, masy mięśniowej, struktury i grubości skóry, barwy głosu, a być może nawet cech osobowości)
OksytocynaPrzysadka mózgowaPowoduje skurcz mięśni macicy i przewodów gruczołów sutkowych
Hormon przytarczycPrzytarczyceKontroluje tworzenie kości i reguluje wydalanie wapnia i fosforu z moczem
ProgesteronJajnikówPrzygotowuje wewnętrzną wyściółkę macicy do wprowadzenia zapłodnionego jaja i gruczołów mlecznych do produkcji mleka
ProlaktynaPrzysadka mózgowaPowoduje i wspomaga produkcję mleka w gruczołach mlecznych
Renina i angiotensynaNerkaKontroluj ciśnienie krwi
Hormony tarczycyTarczycaReguluj procesy wzrostu i dojrzewania, tempo procesów metabolicznych w ciele
Hormon stymulujący tarczycęPrzysadka mózgowaStymuluje produkcję i wydzielanie hormonów tarczycy
ErytropoetynaNerkaStymuluje tworzenie czerwonych krwinek
EstrogenyJajnikówKontroluj rozwój żeńskich narządów płciowych i wtórne cechy płciowe

Struktura układu hormonalnego. Rycina 1.5.15 pokazuje gruczoły wytwarzające hormony: podwzgórze, przysadkę mózgową, tarczycę, przytarczyce, nadnercza, trzustkę, jajniki (u kobiet) i jądra (u mężczyzn). Wszystkie gruczoły i komórki wydzielające hormony są połączone w układ hormonalny.

Układ hormonalny działa pod kontrolą ośrodkowego układu nerwowego i wraz z nim reguluje i koordynuje funkcje organizmu. Wspólne dla komórek nerwowych i hormonalnych jest wytwarzanie czynników regulacyjnych.

Uwalniając hormony, układ hormonalny wraz z układem nerwowym zapewnia istnienie całego ciała. Rozważ ten przykład. Gdyby nie istniał układ hormonalny, cały organizm byłby nieskończenie splątanym łańcuchem „drutów” - włókien nerwowych. Jednocześnie przy wielu „drutach” należałoby wydać kolejno jedno pojedyncze polecenie, które można przekazać w postaci jednego „polecenia” przesłanego „drogą radiową” do wielu komórek jednocześnie.

Komórki hormonalne wytwarzają hormony i wydzielają je do krwi, a komórki układu nerwowego (neurony) wytwarzają substancje biologicznie czynne (neuroprzekaźniki - noradrenalina, acetylocholina, serotonina i inne), wydzielane do szczelin synaptycznych.

Łącznikiem między układem hormonalnym a układem nerwowym jest podwzgórze, które jest zarówno formacją nerwową, jak i gruczołem wydzielania wewnętrznego..

Kontroluje i łączy hormonalne mechanizmy regulacyjne z nerwowymi, będąc również ośrodkiem mózgowym autonomicznego układu nerwowego. W podwzgórzu znajdują się neurony, które mogą wytwarzać specjalne substancje - neurohormony, które regulują uwalnianie hormonów przez inne gruczoły wydzielania wewnętrznego. Centralnym narządem układu hormonalnego jest również przysadka mózgowa. Pozostałe gruczoły wydzielania wewnętrznego są klasyfikowane jako narządy obwodowe układu hormonalnego.

Jak widać na rycinie 1.5.16, w odpowiedzi na informacje z centralnego i autonomicznego układu nerwowego podwzgórze wydziela specjalne substancje - neurohormony, które „nakazują” przysadce mózgowej przyspieszenie lub spowolnienie produkcji hormonów stymulujących.

Rycina 1.5.16 Układ podwzgórzowo-przysadkowy regulacji hormonalnej:

TTG - hormon stymulujący tarczycę; ACTH - hormon adrenokortykotropowy; FSH - hormon folikulotropowy; LH - hormon lutenizujący; STH - hormon wzrostu; LTH - hormon luteotropowy (prolaktyna); ADH - hormon antydiuretyczny (wazopresyna)

Ponadto podwzgórze może wysyłać sygnały bezpośrednio do obwodowych gruczołów dokrewnych bez udziału przysadki mózgowej..

Główne hormony stymulujące przysadkę obejmują tyreotropowe, adrenokortykotropowe, stymulujące pęcherzyki, luteinizujące i somatotropowe.

Hormon stymulujący tarczycę działa na tarczycę i przytarczyce. Aktywuje syntezę i wydzielanie hormonów tarczycy (tyroksyny i trijodotyroniny), a także hormonu kalcytoniny (który bierze udział w metabolizmie wapnia i powoduje obniżenie wapnia we krwi) przez tarczycę.

Gruczoły przytarczyczne wytwarzają hormon przytarczyc, który bierze udział w regulacji metabolizmu wapnia i fosforu..

Hormon adrenokortykotropowy stymuluje produkcję kortykosteroidów (glukokortykoidów i mineralokortykoidów) przez korę nadnerczy. Ponadto komórki kory nadnerczy wytwarzają androgeny, estrogeny i progesteron (w małych ilościach), które są odpowiedzialne, wraz z podobnymi hormonami gonad, za rozwój wtórnych cech płciowych. Komórki rdzenia nadnerczy syntetyzują adrenalinę, noradrenalinę i dopaminę.

Hormony folikulotropowe i luteinizujące stymulują funkcje seksualne i produkcję hormonów przez gruczoły płciowe. Jajniki kobiet wytwarzają estrogeny, progesteron, androgeny, a jądra mężczyzn wytwarzają androgeny.

Hormon somatotropowy stymuluje wzrost organizmu jako całości i jego poszczególnych narządów (w tym wzrost szkieletu) oraz produkcję jednego z hormonów trzustkowych - somatostatyny, która hamuje wydzielanie insuliny, glukagonu i enzymów trawiennych przez trzustkę. W trzustce występują 2 rodzaje wyspecjalizowanych komórek, pogrupowanych w postaci najmniejszych wysepek (wysepki Langerhansa patrz rysunek 1.5.15, widok D). Są to komórki alfa syntetyzujące hormon glukagon i komórki beta wytwarzające hormon insulinę. Insulina i glukagon regulują metabolizm węglowodanów (tj. Glukozy we krwi).

Stymulujące hormony aktywują funkcje obwodowych gruczołów dokrewnych, skłaniając je do uwalniania hormonów zaangażowanych w regulację podstawowych procesów w ciele.

Co ciekawe, nadmiar hormonów wytwarzanych przez obwodowe gruczoły wydzielania wewnętrznego hamuje uwalnianie odpowiedniego „tropowego” hormonu przysadki. Jest to uderzająca ilustracja uniwersalnego mechanizmu regulacyjnego w żywych organizmach, oznaczonego jako negatywne sprzężenie zwrotne..

Oprócz stymulowania hormonów przysadka mózgowa wytwarza również hormony, które są bezpośrednio zaangażowane w kontrolowanie funkcji życiowych organizmu. Do takich hormonów należą: hormon somatotropowy (o którym wspominaliśmy powyżej), hormon luteotropowy, hormon antydiuretyczny, oksytocyna i inne.

Hormon luteotropowy (prolaktyna) kontroluje produkcję mleka w gruczołach mlecznych.

Hormon antydiuretyczny (wazopresyna) opóźnia wydalanie płynów z organizmu i zwiększa ciśnienie krwi.

Oksytocyna powoduje skurcze macicy i stymuluje produkcję mleka przez gruczoły sutkowe.

Brak hormonów przysadkowych w organizmie jest kompensowany przez leki, które uzupełniają ich niedobór lub naśladują ich działanie. Takie leki obejmują w szczególności Norditropin® Simplex® (Novo Nordisk), który ma działanie somatotropowe; Menopur (firma Ferring), który ma właściwości gonadotropowe; Minirin ® i Remestip ® (firma "Ferring"), działając jak endogenna wazopresyna. Leki stosuje się również w przypadkach, w których z jakiegoś powodu konieczne jest stłumienie aktywności hormonów przysadki. Tak więc lek Decapeptil Depot (firma „Ferring”) blokuje funkcję gonadotropową przysadki mózgowej i hamuje uwalnianie hormonów luteinizujących i stymulujących pęcherzyki.

Poziom niektórych hormonów kontrolowanych przez przysadkę mózgową podlega cyklicznym wahaniom. Tak więc cykl menstruacyjny u kobiet jest określany przez miesięczne wahania poziomu hormonów luteinizujących i stymulujących pęcherzyki, które są wytwarzane w przysadce mózgowej i wpływają na jajniki. W związku z tym poziom hormonów jajnikowych - estrogenu i progesteronu - zmienia się w tym samym rytmie. Jak podwzgórze i przysadka mózgowa kontrolują te biorytmy nie jest całkowicie jasne.

Istnieją również hormony, których produkcja zmienia się z przyczyn jeszcze nie w pełni poznanych. Tak więc poziom kortykosteroidów i hormonu wzrostu z jakiegoś powodu zmienia się w ciągu dnia: osiąga maksimum rano i minimum w południe.

Mechanizm działania hormonów. Hormon wiąże się z receptorami w komórkach docelowych, podczas gdy enzymy wewnątrzkomórkowe są aktywowane, co prowadzi komórkę docelową do stanu wzbudzenia funkcjonalnego. Nadmiar hormonu działa na gruczoł, który go wytwarza, lub przez autonomiczny układ nerwowy w podwzgórzu, co skłania ich do ograniczenia produkcji tego hormonu (ponownie negatywne sprzężenie zwrotne!).

Przeciwnie, każda awaria w syntezie hormonów lub dysfunkcja układu hormonalnego prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych. Na przykład przy braku hormonu wzrostu wydzielanego przez przysadkę mózgową dziecko pozostaje karłem.

Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła wzrost przeciętnego człowieka - 160 cm (dla kobiet) i 170 cm (dla mężczyzn). Osoba poniżej 140 cm lub powyżej 195 cm jest uważana za już bardzo niską lub bardzo wysoką. Wiadomo, że rzymski cesarz Maskimilian miał 2,5 metra wysokości, a egipski karzeł Agibe miał tylko 38 cm wysokości!

Brak hormonów tarczycy u dzieci prowadzi do rozwoju upośledzenia umysłowego, au dorosłych - do spowolnienia metabolizmu, obniżenia temperatury ciała i pojawienia się obrzęku.

Wiadomo, że pod wpływem stresu zwiększa się produkcja kortykosteroidów i rozwija się „zespół złego samopoczucia”. Zdolność organizmu do przystosowania się (przystosowania) do stresu w dużej mierze zależy od zdolności układu hormonalnego do szybkiego reagowania poprzez zmniejszenie produkcji kortykosteroidów.

Przy braku insuliny wytwarzanej przez trzustkę występuje poważna choroba - cukrzyca.

Warto zauważyć, że wraz z wiekiem (naturalne wyginięcie ciała) rozwijają się różne stosunki składników hormonalnych w ciele.

Tak więc zmniejsza się wytwarzanie niektórych hormonów i wzrost innych. Zmniejszenie aktywności narządów dokrewnych występuje w różnym tempie: o 13-15 lat - dochodzi do atrofii grasicy, stężenie testosteronu w osoczu u mężczyzn stopniowo zmniejsza się po 18 latach, wydzielanie estrogenu u kobiet zmniejsza się po 30 latach; produkcja hormonów tarczycy jest ograniczona tylko do 60-65 lat.

Hormony płciowe. Istnieją dwa rodzaje hormonów płciowych - męski (androgeny) i żeński (estrogeny). Obaj mężczyźni są obecni w ciele zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. Rozwój narządów płciowych i tworzenie wtórnych cech płciowych w okresie dojrzewania (powiększenie gruczołów sutkowych u dziewcząt, pojawienie się zarostu na twarzy i szorstkość głosu u chłopców i tym podobnych) zależy od ich proporcji. Musiałeś widzieć na ulicy, w transporcie starych kobiet o szorstkim głosie, antenach, a nawet brodzie. Powód jest dość prosty. Z wiekiem produkcja estrogenu (żeńskich hormonów płciowych) maleje u kobiet i może się zdarzyć, że męskie hormony płciowe (androgeny) zaczną dominować nad żeńskimi. Stąd szorstkość głosu i nadmierny wzrost włosów (hirsutyzm).

Jak wiesz, mężczyźni cierpiący na alkoholizm cierpią z powodu ciężkiej feminizacji (aż do powiększenia gruczołów mlecznych) i impotencji. Jest to również wynik procesów hormonalnych. Powtarzane spożywanie alkoholu przez mężczyzn prowadzi do zahamowania czynności jąder i zmniejszenia stężenia męskiego hormonu płciowego - testosteronu we krwi, któremu zawdzięczamy pasję i popęd seksualny. Jednocześnie nadnercza zwiększają produkcję substancji o strukturze zbliżonej do testosteronu, ale nie mają działania aktywującego (androgennego) na męski układ rozrodczy. To oszukuje przysadkę mózgową i zmniejsza jej stymulujący wpływ na nadnercza. W rezultacie produkcja testosteronu jest dalej zmniejszana. W tym przypadku wprowadzenie testosteronu niewiele pomaga, ponieważ w ciele alkoholika wątroba zamienia go w żeński hormon płciowy (estron). Okazuje się, że leczenie tylko pogorszy wynik. Więc mężczyźni muszą wybrać to, co jest dla nich ważne: seks lub alkohol.

Trudno przecenić rolę hormonów. Ich dzieło można porównać do gry orkiestry, gdy jakakolwiek porażka lub fałszywa nuta narusza harmonię. W oparciu o właściwości hormonów stworzono wiele leków stosowanych w różnych chorobach odpowiednich gruczołów. Aby uzyskać więcej informacji na temat leków hormonalnych, patrz rozdział 3.3..

Co to są hormony??

Co to są hormony??

Hormony (z greckiego. Hormao - „wprawione w ruch”, „indukują”) są biologicznie aktywnymi substancjami, które powstają głównie w gruczołach wydzielania wewnętrznego (gruczoły wydzielania wewnętrznego) i wywierają regulacyjny wpływ na funkcje organizmu.

Gdzie powstają hormony??

Hormony powstają głównie w gruczołach wydzielania wewnętrznego. Tabela pokazuje główne hormony ludzkiego ciała.


OrganCzęści organówGłówne hormony
Podwzgórze
Hormon uwalniający tyrotropinę, hormon uwalniający kortykotropinę, hormon uwalniający gonadoliberinę, hormon uwalniający somatotropinę, somatostatynę, prolaktoliberinę i inne hormony, które stymulują lub hamują syntezę i wydzielanie hormonów przez inne gruczoły wydzielania wewnętrznego.
Przysadka mózgowaHormony przedniego płata przysadki mózgowejHormon stymulujący tarczycę, hormon luteinizujący (LH), hormon folikulotropowy (FSH), hormony adrenokortykotropowe (ACTH), prolaktyna, hormon wzrostu itp..

Hormony tylnej przysadki mózgowejWazopresyna, oksytocyna.
Epifiza
Melatonina, serotonina
TarczycaDo syntezy homonów tarczycy wymagany jest jod. Prekursor hormonu tarczycy - tyroglobulina.Tyroksyna (T4)
Trijodotyronina (T3)
Efekt biologiczny zapewniają wolne frakcje (niezwiązane z białkami):
Bez tyroksyny (T4)
Bez trijodotyroniny (T3)


Kalcytonina
Ciało nabłonkowe
Hormon przytarczyc
NadnerczaKora nadnerczyGlukokortykoidy lub glikokortykosteroidy (kortyzol, kortyzon)
Prekursor kortyzolu - 17-OH-progesteron (17-hydroksyprogesteron)


Kortykoidy mineralne (aldosteron)


Androgeny (całkowity testosteron, siarczan dihydroepiandrosteronu i androstendion)

Rdzeń nadnerczyKatecholaminy (adrenalina, noradrenalina)
Trzustka
Insulina jest głównym hormonem anabolicznym.


Glukagon
Jajników
Estron, estradiol, estriol, androgeny (androstendion, testosteron całkowity), progesteron, inhibina B
Jądra
Androgeny (całkowity testosteron, siarczan dihydroepiandrosteronu, androstendion), inhibina B
Nerka
Erytropoetyna
Hormony łożyska
HCG, laktogen łożyskowy, inhibina A, wolny estriol

Jak działają hormony?

Hormony działają na komórki organizmu poprzez receptory komórek docelowych. Wiązanie hormonu z receptorem prowadzi do wytworzenia sygnału wewnątrz komórki. To powoduje pewien efekt biologiczny. Celem hormonów może być jedna lub więcej różnych tkanek..

Na przykład hormon stymulujący tarczycę (TSH) jest wydzielany przez przysadkę mózgową, działa na komórki tarczycy, co prowadzi do zwiększenia funkcji gruczołu.

Jaki wpływ mogą mieć hormony??

Hormony mają bardzo zróżnicowany efekt. Różne hormony mogą działać razem. Jeden hormon może działać na różne narządy i komórki docelowe, a jeden narząd lub komórka może być celem wielu hormonów..

Czy hormony są używane jako leki??

Tak, używane. Na przykład syntetyczny analog tyroksyny ze zmniejszeniem czynności tarczycy, estrogeny i progestageny są zawarte w hormonalnych środkach antykoncepcyjnych, sterydy są stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych, insulina jest stosowana w cukrzycy, gonadotropiny w celu stymulacji owulacji.

Czy hormony są używane do celów diagnostycznych??

Tak. Na przykład podczas badania rezerwy jajnikowej po pierwszym pobraniu krwi pacjentowi wstrzykuje się hormon folikulotropowy w celu oceny odpowiedzi organizmu na niego (test EFORT).

Jakie hormony są testowane u mężczyzn?

„Męskie” hormony płciowe - androgeny.

„Żeńskie” hormony płciowe

Głównymi „żeńskimi” hormonami płciowymi są estrogeny i progesteron.

Co się stanie, jeśli poziomy hormonów będą zbyt wysokie lub niskie?

Naruszenie funkcji układu hormonalnego objawia się różnorodnymi zaburzeniami. Na przykład brak hormonu wzrostu u dzieci objawia się karłowatością, nadmiarem hormonów tarczycy - tyreotoksykozą, brakiem erytropoetyny - niedokrwistością.

Czy i kiedy przeprowadzana jest analiza hormonów??

Badanie hormonalne przeprowadza się w celu wykluczenia chorób endokrynologicznych, patologii rozrodczości.

Testy hormonalne w Moskwie

W naszym laboratorium przeprowadzane są różne badania hormonalne, w tym testy hormonów tarczycy, układu rozrodczego, nadnerczy, trzustki i innych. Testy możesz wykonywać każdego dnia tygodnia, pracujemy siedem dni w tygodniu.
Analizy i ceny

Ludzkie hormony i ich funkcje: lista hormonów w tabelach i ich wpływ na organizm ludzki

Ciało ludzkie jest bardzo złożone. Oprócz głównych narządów w ciele obecne są inne równie ważne elementy całego układu. Te ważne elementy obejmują hormony. Ponieważ bardzo często ta lub inna choroba wiąże się właśnie ze zwiększonym lub odwrotnie niskim poziomem hormonów w organizmie.

Zrozumiemy, czym są hormony, jak działają, jaki jest ich skład chemiczny, jakie są główne rodzaje hormonów, jaki wpływ wywierają na organizm, jakie konsekwencje mogą powstać, jeśli działają nieprawidłowo, i jak pozbyć się patologii, które powstają z powodu nierównowagi hormonalnej.

Co to są hormony?

Ludzkie hormony są biologicznie aktywnymi substancjami. Co to jest? Są to substancje chemiczne, które zawiera ludzkie ciało, o bardzo wysokiej aktywności z niewielką zawartością. Gdzie są produkowane? Powstają i działają w komórkach gruczołów wydzielania wewnętrznego. Obejmują one:

 • przysadka;
 • podwzgórze;
 • szyszynka;
 • tarczyca;
 • ciało nabłonkowe;
 • grasica - grasica;
 • trzustka;
 • nadnercza;
 • gonady.

Niektóre narządy mogą również uczestniczyć w wytwarzaniu hormonu, takie jak nerki, wątroba, łożysko u kobiet w ciąży, przewód pokarmowy i inne. Podwzgórze - proces małego mózgu mózgu - koordynuje funkcjonowanie hormonów (zdjęcie poniżej).

Hormony są transportowane przez krew i regulują pewne procesy metabolizmu oraz pracę niektórych narządów i układów. Wszystkie hormony są specjalnymi substancjami wytwarzanymi przez komórki organizmu w celu oddziaływania na inne komórki organizmu..

Definicja „hormonu” została po raz pierwszy zastosowana przez W. Baylissa i E. Starlinga w ich pracach w 1902 roku w Anglii.

Przyczyny i objawy niedoboru hormonów

Czasami, z powodu różnych negatywnych przyczyn, stabilne i ciągłe działanie hormonów może zakłócać. Te niekorzystne przyczyny to:

 • przemiany w osobie ze względu na wiek;
 • choroby i infekcje;
 • zaburzenie emocjonalne;
 • zmiana klimatu;
 • niekorzystna sytuacja środowiskowa.

Męskie ciało jest bardziej stabilne pod względem hormonalnym, w przeciwieństwie do kobiety. Ich tło hormonalne może okresowo zmieniać się zarówno pod wpływem typowych przyczyn wymienionych powyżej, jak i pod wpływem procesów związanych wyłącznie z płcią żeńską: miesiączki, menopauzy, ciąży, porodu, laktacji i innych czynników.

Następujące objawy wskazują na brak równowagi hormonalnej w organizmie:

 • słabość;
 • skurcze
 • ból głowy i szum w uszach;
 • wyzysk.

Zatem hormony w ludzkim ciele są ważnym składnikiem i integralną częścią jego funkcjonowania. Konsekwencje braku równowagi hormonalnej są rozczarowujące, a leczenie jest długie i kosztowne..

Rola hormonów w życiu człowieka

Wszystkie hormony są niewątpliwie bardzo ważne dla normalnego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Wpływają na wiele procesów zachodzących w człowieku. Substancje te znajdują się w ludziach od urodzenia do śmierci..

Ze względu na swoją obecność wszyscy ludzie na ziemi mają swoje własne wskaźniki wzrostu i wagi, które różnią się od innych. Substancje te wpływają na składnik emocjonalny człowieka. Ponadto przez długi czas kontrolują naturalny porządek namnażania i redukcji komórek u ludzi. Koordynują tworzenie odporności, stymulując ją lub tłumiąc. Wywieraj nacisk na porządek procesów metabolicznych..

Z ich pomocą ludzkie ciało łatwiej radzi sobie z aktywnością fizyczną i stresującymi chwilami. Na przykład dzięki adrenalinie osoba w trudnej i niebezpiecznej sytuacji odczuwa przypływ siły.

Ponadto hormony w dużym stopniu wpływają na ciało kobiety w ciąży. Tak więc za pomocą hormonów ciało przygotowuje się do pomyślnego porodu i opieki nad noworodkiem, w szczególności do ustanowienia laktacji.

Już sam moment poczęcia i ogólnie cała funkcja rozmnażania zależy również od działania hormonów. Przy odpowiedniej zawartości tych substancji we krwi pojawia się popęd seksualny, a przy niskim i brakującym do niezbędnego minimum libido zmniejsza się.

Klasyfikacja i rodzaje hormonów w tabeli

Tabela pokazuje osobistą klasyfikację hormonów.

Wzrost i regulacje prawnePromuj tworzenie i rozwój tkanek
PłciowyPodaj różnice między mężczyznami i kobietami
StresującyWpływa na procesy wymiany
KortykosteroidyUtrzymaj równowagę mineralną organizmu
Wymieniać sięReguluj procesy metaboliczne

Poniższa tabela zawiera główne rodzaje hormonów.

Lista hormonówGdzie są produkowaneFunkcja hormonalna
Estron, Folliculin (Estrogeny)Gonady i nadnerczaZapewnia prawidłowy rozwój kobiecego ciała, tło hormonalne
Estriol (estrogeny)Gonady i nadnerczaJest produkowany w dużych ilościach w czasie ciąży i jest wskaźnikiem rozwoju płodu.
Estradiol (estrogeny)Gonady i nadnerczaKobieta: zapewniająca funkcje rozrodcze. U mężczyzn: poprawa
EndorfinaPrzysadka mózgowa, centralny układ nerwowy, nerki, układ trawiennyPrzygotowanie ciała do percepcji stresującej sytuacji, tworzenie stabilnego pozytywnego tła emocjonalnego
TyroksynaTarczycaZapewnia prawidłowy metabolizm, wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, poprawia czynność serca
Tyrotropina (tyreotropina, hormon stymulujący tarczycę)Przysadka mózgowaWpływa na funkcjonowanie tarczycy
Kalcytonina TyrokalcytoninaTarczycaDostarcza organizmowi wapń, zapewnia wzrost kości i ich regenerację w przypadku różnych urazów
TestosteronJądra mężczyznGłówny hormon płciowy mężczyzny. Odpowiedzialny za funkcję męskiego rozrodu. Zapewnia mężczyznom możliwość opuszczenia potomstwa
SerotoninaZłuszczanie błony śluzowej jelitHormon szczęścia i spokoju. Tworzy sprzyjające środowisko, promuje dobry sen i dobre samopoczucie. Poprawia funkcje rozrodcze. Pomaga poprawić percepcję psycho-emocjonalną. Pomaga także łagodzić ból i zmęczenie..
SekretynaJelito cienkie, dwunastnica, jelitaReguluje bilans wodny w ciele. Od tego zależy również funkcja trzustki.
RelaxinJajnik, ciałko żółte, łożysko, tkanka macicyPrzygotowanie ciała kobiety do porodu, tworzenie kanału rodnego, poszerzenie kości miednicy, otwarcie szyjki macicy, zmniejszenie napięcia macicy
ProlaktynaPrzysadka mózgowaDziała jako regulator zachowań seksualnych, u kobiet w okresie laktacji zapobiega owulacji, produkcji mleka matki
ProgesteronŻółte ciało kobiecego ciałaHormon ciążowy
Hormon przytarczyczny (hormon przytarczyczny, paratyryna, PTH)PrzytarczycaOgranicza wydalanie wapnia i fosforu z organizmu wraz z moczem w przypadku ich niedoboru, z nadmiarem wapnia i fosforu odkłada się
Pankreozymina (CCK, cholecystokinina)Dwunastnica i jelito czczeStymulacja trzustki, wpływa na trawienie, powoduje uczucie
OksytocynaPodwzgórzeOgólne działania kobiety, laktacja, przejaw uczucia i zaufania
NoradrenalinaNadnerczaHormon wściekłości zapewnia reakcję organizmu na niebezpieczeństwo, zwiększa agresywność, wzmacnia poczucie przerażenia i nienawiści
MelatoninaEpifizaReguluje codzienne biorytmy, hormon snu
Hormon melanocytostymulujący (pośrednia, melanotropinaPrzysadka mózgowaPigmentacja skóry
Hormon luteinizujący (LH)Przysadka mózgowaU kobiet wpływa na estrogeny, zapewnia proces dojrzewania pęcherzyków i początek owulacji.
LipokainaTrzustkaZapobiega otyłości wątroby, wspomaga biosyntezę fosfolipidów
LeptynaBłona śluzowa żołądka, mięśnie szkieletowe, łożysko, gruczoły sutkoweHormon sytości, utrzymujący równowagę między spożywaniem i spożywaniem kalorii, hamuje apetyt, przekazuje do podwzgórza informacje o masie ciała i metabolizmie tłuszczu
Kortykotropina (hormon adrenokortykotropowy, ACTH)Podwzgórze-przysadka mózgowaRegulacja kory nadnerczy
KortykosteronNadnerczaRegulacja procesów metabolicznych
KortyzonNadnerczaSynteza węglowodanów z białek, hamuje narządy limfatyczne (działanie jak kortyzol)
Kortyzol (hydrokortyzon)NadnerczaUtrzymanie bilansu energetycznego, aktywuje rozkład glukozy, magazynuje ją w postaci glikogenu w wątrobie, jako substancji rezerwowej w sytuacjach stresowych
InsulinaTrzustkaUtrzymanie obniżonej wartości cukru we krwi wpływa na inne procesy metaboliczne.
Dopamina (dopamina)Mózg, nadnercza, trzustkaOdpowiedzialny za czerpanie przyjemności, regulowanie aktywnych działań, poprawę wskaźników pamięci, myślenia, logiki i szybkiego dowcipu.

Koordynuje także codzienną rutynę: czas snu i czas budzenia.

Hormon wzrostu (hormon wzrostu)Przysadka mózgowaZapewnia liniowy wzrost u dzieci, reguluje procesy metaboliczne
Hormon uwalniający gonadotropinę (hormon uwalniający gonadotropinę)Przednia podwzgórzeUczestniczy w syntezie innych hormonów płciowych, we wzroście pęcherzyków, reguluje owulację, wspomaga tworzenie ciałka żółtego u kobiet, procesy spermatogenezy u mężczyzn
Gonadotropina kosmówkowaŁożyskoZapobiega resorpcji ciałka żółtego, normalizuje tło hormonalne kobiet w ciąży
GlukagonTrzustka, błona śluzowa żołądka i jelitUtrzymanie równowagi cukru we krwi, zapewnia przepływ glukozy do krwi z glikogenu
Witamina DSkórzanyKoordynuje proces reprodukcji komórek. Wpływa na ich syntezę..

Spalacz tłuszczu, przeciwutleniacz

Wazopresyna

(hormon antydiuretyczny)

PodwzgórzeRegulacja ilości wody w ciele
WagotoninaTrzustkaZwiększony ton i zwiększona aktywność nerwów błędnych
Hormon Anti-Mullera (AMG)GonadyZapewnia stworzenie systemu rozmnażania, spermatogenezy i owulacji.
AndrostenedioneJajniki, nadnercza, jądraHormon ten poprzedza pojawienie się hormonów o wzmocnionym działaniu androgenów, które następnie przekształcane są w estrogeny i testosteron.
AldosteronNadnerczaDziałanie polega na regulacji metabolizmu minerałów: zwiększa zawartość sodu i zmniejsza skład potasu. Podnosi także ciśnienie krwi..
AdrenokortykotropinaPrzysadka mózgowaDziałanie polega na kontrolowaniu produkcji hormonów nadnerczy
AdrenalinaNadnerczaPrzejawia się w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Działa jako dodatkowa siła w ciele. Zapewnia osobie dodatkową energię do wykonywania niektórych krytycznych zadań. Hormonowi temu towarzyszy uczucie strachu i gniewu..

Główne właściwości hormonów

Niezależnie od klasyfikacji hormonów i ich funkcji, wszystkie mają wspólne objawy. Główne właściwości hormonów:

 • aktywność biologiczna pomimo niskiego stężenia;
 • oddalenie działania. Jeśli hormon powstaje w jednej komórce, nie oznacza to, że reguluje te komórki;
 • ograniczona akcja. Każdy hormon odgrywa swoją rolę ściśle mu przypisaną.

Mechanizm działania hormonów

Rodzaje hormonów wywierają wpływ na mechanizm ich działania. Ale ogólnie rzecz biorąc, działanie to polega na tym, że hormony transportowane przez krew docierają do komórek docelowych, przenikają do nich i przekazują sygnał nośny z organizmu. W tej chwili w komórce zachodzą zmiany związane z odbieranym sygnałem. Każdy konkretny hormon ma swoje specyficzne komórki zlokalizowane w narządach i tkankach, do których dążą..

Niektóre rodzaje hormonów przyłączają się do receptorów zawartych w komórce, w większości przypadków w cytoplazmie. Takie gatunki obejmują te, które mają lipofilowe właściwości hormonów i hormonów tworzonych przez tarczycę. Ze względu na rozpuszczalność w tłuszczach łatwo i szybko przenikają do komórki do cytoplazmy i wchodzą w interakcje z receptorami. Ale trudno jest je rozpuścić w wodzie i dlatego muszą przyczepić się do białek nośnikowych, aby przepłynąć przez krew.

Inne hormony mogą rozpuszczać się w wodzie, więc nie trzeba ich przyłączać do białek nośnikowych.

Substancje te wpływają na komórki i ciała w momencie połączenia z neuronami znajdującymi się w jądrze komórkowym, a także w cytoplazmie i na płaszczyźnie błony.

Do ich pracy potrzebne jest łącze pośrednie, które zapewnia odpowiedź z komórki. Są reprezentowani przez:

 • cykliczny monofosforan adenozyny;
 • trifosforan inozytolu;
 • jony wapnia.

Dlatego brak wapnia w organizmie ma niekorzystny wpływ na hormony w ludzkim ciele.

Po przekazaniu sygnału hormon rozpada się. Można go podzielić w następujących miejscach:

 • w celi, do której się przeprowadzał;
 • we krwi;
 • w wątrobie.

Lub może być wydalany wraz z moczem.

Skład chemiczny hormonów

Zgodnie z elementami chemii można wyróżnić cztery główne grupy hormonów. Pomiędzy nimi:

 1. sterydy (kortyzol, aldosteron i inne);
 2. składający się z białek (insulina i inne);
 3. powstały ze związków aminokwasowych (adrenaliny i innych);
 4. peptyd (glukagon, tyrokalcytonina).

W tym przypadku sterydy można rozróżnić na hormony na podstawie hormonów płciowych i nadnerczowych. Płeć dzieli się na: estrogen - kobieta i androgen - mężczyzna. Estrogen w jednej cząsteczce zawiera 18 atomów węgla. Jako przykład możemy rozważyć estradiol, który ma wzór chemiczny: C18H24O2. Na podstawie struktury molekularnej możemy wyróżnić główne cechy:

 • w zawartości molekularnej odnotowano obecność dwóch grup hydroksylowych;
 • budowę chemiczną estradiolu można określić zarówno dla grupy alkoholi, jak i dla grupy fenoli.

Androgeny różnią się swoistą strukturą ze względu na obecność w ich składzie cząsteczki węglowodorów, takiej jak androstan. Różnorodność androgenów jest reprezentowana przez następujące typy: testosteron, androstendion i inne.

Nazwa chemia nadaje testosteronowi siedemnaście-hydroksy-cztery-androsten-trion, a dihydrotestosteronowi jest siedemnaście-hydroksyandrostan-trion.

Zgodnie ze składem testosteronu możemy stwierdzić, że hormon ten jest nienasyconym alkoholem ketonowym, a dihydrotestosteron i androstendion są oczywiście produktami jego uwodornienia.

Od nazwy androstenodiolu wynika informacja, że ​​można ją przypisać do grupy alkoholi wielowodorotlenowych. Również z nazwy możemy wywnioskować o stopniu nasycenia.

Będąc hormonem determinującym płeć, progesteron i jego pochodne w taki sam sposób, jak estrogen, są hormonem nieodłącznym u kobiet i należą do sterydów C21.

Badając strukturę cząsteczki progesteronu, staje się jasne, że hormon ten należy do grupy ketonów i jako część jego cząsteczki występują aż dwie grupy karbonylowe. Oprócz hormonów odpowiedzialnych za rozwój cech płciowych sterydy obejmują następujące hormony: kortyzol, kortykosteron i aldosteron.

Jeśli porównamy struktury formuł powyższych typów, możemy stwierdzić, że są one bardzo podobne. Podobieństwo polega na składzie jądra, które zawiera 4 cykle węglowodanowe: 3 z sześcioma atomami i 1 z pięcioma.

Kolejną grupą hormonów są pochodne aminokwasów. Należą do nich: tyroksyna, adrenalina i noradrenalina.

Ich specjalna zawartość powstaje z powodu grupy aminowej lub jej pochodnych, a tyroksyna zawiera również kwas karboksylowy w swoim składzie..

Skład hormonów peptydowych jest bardziej złożony niż innych. Jednym z takich hormonów jest wazopresyna..

Wazopresyna jest hormonem, który powstał w przysadce mózgowej, którego względna masa cząsteczkowa wynosi tysiąc osiemdziesiąt cztery. Ponadto w swojej strukturze zawiera dziewięć reszt aminokwasowych.

Glukagon, znajdujący się w trzustce, jest również rodzajem hormonu peptydowego. Jego względna masa przekracza względną masę wazopresyny ponad dwukrotnie. Ma 3485 jednostek, ponieważ w jego strukturze znajduje się 29 reszt aminokwasowych.

Glukagon zawiera dwadzieścia osiem grup peptydów.

Struktura glukagonu u wszystkich kręgowców jest prawie taka sama. Z tego powodu różne preparaty zawierające ten hormon są tworzone medycznie z trzustki zwierząt. Możliwa jest także sztuczna synteza tego hormonu w warunkach laboratoryjnych..

Wyższe poziomy elementów aminokwasowych obejmują hormony białkowe. W nich jednostki aminokwasowe są połączone w jeden lub więcej łańcuchów. Na przykład cząsteczka insuliny składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych, które zawierają 51 jednostek aminokwasowych. Same łańcuchy są połączone mostkami dwusiarczkowymi. Ludzka insulina charakteryzuje się względną masą cząsteczkową wynoszącą pięć tysięcy osiemset siedem jednostek. Ten hormon jest homeopatyczny dla rozwoju inżynierii genetycznej. Dlatego jest wytwarzany sztucznie w laboratorium lub przekształcany z ciała zwierząt. W tych celach konieczne było określenie struktury chemicznej insuliny.

Hormon wzrostu jest także rodzajem hormonu białkowego. Jego względna masa cząsteczkowa wynosi dwadzieścia jeden tysięcy pięćset jednostek. A łańcuch peptydowy składa się ze stu dziewięćdziesięciu jeden elementów aminokwasowych i dwóch mostków. Do tej pory określono strukturę chemiczną tego hormonu w ludzkim ciele, byku i owcy.

Co hormony robią w ludzkim ciele

Hormony w ludzkim ciele przekazują sygnały wytwarzane przez gruczoły wytwarzające hormony, znane jako hormonalne, do komórek w innych częściach ciała.

Termin hormon pochodzi od greckiego korzenia, co oznacza przyczynę działania lub pobudzenia.

Co robią hormony: są one wprowadzane przez tkankę gruczołową do krwioobiegu, który przenosi je do różnych obszarów ciała, gdzie wywierają wpływ. Nawet biegunka nosa nie jest bez udziału tych biologicznie aktywnych substancji.

Mózg kontroluje produkcję hormonów

Układ hormonalny pozwala ciału reagować na warunki wewnętrzne i zewnętrzne w celu utrzymania wewnętrznej równowagi i równowagi ciała. Ostatecznie mózg kontroluje produkcję hormonów, wysyłając przekaźników zwanych neuroprzekaźnikami do gruczołów hormonalnych, sygnalizując im działanie.

Wpływ różnych hormonów na funkcje naszego organizmu jest ogromny. Regulują nasz wzrost, cechy seksualne, zdolności reprodukcyjne oraz produkcję energii lub metabolizm, co pozwala komórkom naszego organizmu na wykonywanie swoich funkcji.

W ludzkim ciele jest kilka gruczołów, które je wytwarzają, takich jak tarczyca, jajniki, jądra i nadnercza. Hormony wytwarzane przez te gruczoły działają synergicznie, wzmacniając się nawzajem, gdy są odpowiednio zrównoważone..

Te dane chemiczne pomagają organom, tkankom i komórkom komunikować się w ciele. Te biologicznie aktywne substancje lub chemikalia wytwarzane przez organizm, aby pomóc jednej części ciała związać się z innymi, wysyłając sygnały do ​​określonych narządów, tkanek i komórek..

Hormony krążą bezpośrednio w ciele przez narządy zwane gruczołami wydzielania wewnętrznego, dopóki nie zetkną się z obszarami docelowymi..

Niektóre rodzaje hormonów pełnią funkcje:

 • Wzmocnij wzrost i rozwój komórki lub tkanki
 • Pomoc w metabolizmie pokarmowym
 • Inicjuj i wspieraj rozwój seksualny i reprodukcję
 • Utrzymuj temperaturę ciała
 • Kontroluj pragnienie
 • Reguluj nastrój i czynności poznawcze

Co robią gruczoły i hormony

Osoba ma kilka gruczołów wydzielania wewnętrznego, które wytwarzają pewne sygnały chemiczne.

Szyszynka: zlokalizowana w pobliżu tylnej części czaszki, gruczoł ten wytwarza melatoninę w odpowiedzi na ciemność, która stymuluje sen..

Trzustka: ten narząd odgrywa ważną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi poprzez wytwarzanie insuliny, amyliny i glukagonu..

Przysadka mózgowa: nazywana „głównym żelazem” znajdującym się u podstawy mózgu.

Hormony wytwarzane przez przysadkę mózgową obejmują:

 • Hormon wzrostu wpływa na rozwój i produkcję wzrostu komórek
 • Prolaktyna promuje produkcję mleka u kobiet w okresie laktacji i ma szeroki wpływ na zachowanie, rozmnażanie i układ odpornościowy.
 • Stymulowanie pęcherzyków reguluje uwalnianie jaj w jajnikach i tworzenie plemników w jądrach
 • Luteinizacja reguluje kobiecy cykl menstruacyjny i współpracuje z nim w celu wytworzenia nasienia u mężczyzn

Jądra: produkują najsłynniejszy męski hormon testosteron.

Testosteron jest odpowiedzialny za popęd seksualny.

Jajniki: narządy te wytwarzają estrogen, który pomaga regulować rozmnażanie i jest odpowiedzialny za charakterystyczne cechy kobiece, takie jak rozwój piersi.

Jajniki wytwarzają również progesteron, który determinuje cykl menstruacyjny..

Wątroba: wśród wielu jej funkcji wytwarza podobny czynnik wzrostu.

Zatem działanie hormonów jest niezbędne do funkcjonowania całego ludzkiego ciała.

Hormony wytwarzane przez gruczoły. Jakie narządy wytwarzają hormony

Ciało ludzkie jest bardzo subtelnym mechanizmem, w którym wszystkie trwające procesy są ze sobą powiązane. Cechy psychiczne i fizyczne każdej osoby są czysto indywidualne, a specjalne substancje - hormony wydzielania wewnętrznego - odróżniają nas od reszty. Gruczoły wydzielania wewnętrznego są odpowiedzialne za ich wytwarzanie, które uwalniają substancje czynne (ich sekret) natychmiast do krwi i płynów tkankowych. Substancje wytwarzane przez gruczoły wydzielania wewnętrznego nazywane są hormonami, a proces wydalania nazywany jest wydzielaniem wewnętrznym. Hormony są bezpośrednio zaangażowane w prawie wszystkie procesy metaboliczne zachodzące w organizmie. Ponadto, ze względu na wysoką aktywność biologiczną, hormony są w stanie regulować aktywność narządów wewnętrznych zlokalizowanych daleko od miejsca ich produkcji. Jakie hormony zapewniają funkcjonowanie ludzkiego ciała?

Hormony przysadkowe

Mały gruczoł, który jest wyrostkiem mózgu, nazywa się przysadką mózgową, która składa się z płatów przednich, pośrednich i tylnych. Przednia przysadka mózgowa (gruczolakowłókniak) jest odpowiedzialna za produkcję kilku ważnych hormonów jednocześnie. Przede wszystkim jest to hormon wzrostu - somatotropina. Bierze udział w biosyntezie białka, glikogenu, RNA, DNA, rozkładzie glukozy i kwasów tłuszczowych, a co najważniejsze - reguluje proces wzrostu. Przy nadmiarze hormonu wzrostu rozwija się gigantyzm, a jego niewystarczająca produkcja - karłowatość.

Przednia przysadka mózgowa wytwarza również inne hormony. Kortykotropina wpływa na wydzielanie i syntezę hormonów wydzielanych przez korę nadnerczy. Tyrotropina reguluje uwalnianie hormonów tarczycy do krwi, kontroluje czynność tarczycy. Z kolei męska spermatogeneza i wzrost pęcherzyków w żeńskich jajnikach stymulują hormon folikulotropowy. Hormon luteinizujący jest odpowiedzialny za produkcję androgenów u mężczyzn. Wreszcie hormon prolaktyna bierze udział w procesie laktacji, rozwoju gruczołów sutkowych.

Pośrednia przysadka mózgowa jest odpowiedzialna za produkcję hormonu lipotropinowego, który stymuluje metabolizm tłuszczów, oraz hormonu melanocytotropiny, który zapewnia syntezę melaniny pigmentowej skóry.

Tylny płat przysadki wytwarza hormony oksytocyny i wazopresyny, które stymulują skurcz mięśni gładkich. Tylko oksytocyna jest odpowiedzialna za skurcz mięśni macicy (podczas porodu) i włókien mięśniowych gruczołów sutkowych, a wazopresyna - za skurcz mięśni naczyń. Ponadto wazopresyna reguluje metabolizm wody, kontroluje ciśnienie osmotyczne w osoczu krwi.

Hormony tarczycy i przytarczyc

Przed krtań znajduje się na szyi. Wytwarza hormony trijodotyroninę i tyroksynę, które stymulują procesy oksydacyjne w komórkach. Hormony te są bogate w jod, biorą udział w minerale, wodzie, tłuszczach, węglowodanach, metabolizmie białek. Mają także znaczący wpływ na aktywność ośrodkowego układu nerwowego..

Na tylnej powierzchni tarczycy znajdują się górne i dolne przytarczyce. Wytwarzają hormon przytarczyc, który odpowiada za metabolizm fosforu i wapnia w organizmie..

Hormony trzustkowe

Ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu odgrywają insulina i glukagon - hormony trzustki. Są wytwarzane przez tak zwane wysepki Langerhansa, które są hormonalną częścią tego narządu. Hormony te regulują poziom cukru we krwi. Insulina zmniejsza ją, a glukagon wzrasta.

Hormony nadnerczy

Powyżej górnej powierzchni nerek znajdują się sparowane narządy - nadnercza. Składają się z warstw korowych (zewnętrznych) i mózgowych (wewnętrznych). Warstwa korowa tworzy mineralokortykoidy i glukokortykoidy. Ich główną funkcją jest regulacja metabolizmu tłuszczów, białek, węglowodanów, a także metabolizmu wody i soli. Istnieje wiele z tych hormonów. Przykładem są hormony aldosteron, kortykosteron, hydrokortyzon. Nie można również ignorować znaczenia produkcji hormonów odpowiedzialnych za rozwój drugorzędnych cech płciowych osoby - estrogenów, androgenów, progesteronu.

Ludzki układ hormonalny koordynuje funkcje wszystkich narządów i układów. Gruczoły wydzielania wewnętrznego nie mają przewodów wydalniczych, uwalniają hormony bezpośrednio do krwi.

Instrukcja obsługi

Wszystkie gruczoły wydzielania wewnętrznego są podzielone na niezależne i niezależne od przedniego płata przysadki mózgowej. Niezależne obejmują przytarczyce, szyszynkę, wysepki trzustki, rdzeń nadnerczy.

Gruczoł tarczowy, kora nadnerczy i gruczoły płciowe są związane z przysadką mózgową. Są aktywowane pod wpływem hormonu zwrotnego. Z kolei hormony tych gruczołów działają odwrotnie, hamując syntezę hormonu zwrotnego.

Hormony przytarczyczne monitorują poziom wapnia i fosforu we krwi. W ten sposób wpływ na pobudliwość układu nerwowego i mięśniowego. Ponadto hormon zwiększa wchłanianie wapnia, pod warunkiem prawidłowego spożycia witaminy D..

Komórki nasienia syntetyzują melatoninę, serotoninę i szereg polipeptydów działających hormonalnie. Produkcja serotoniny odbywa się w ciągu dnia, melatonina - w nocy. Szyszynka ma hormonalny wpływ na funkcję gonad, zwiększa stężenie jonów potasu we krwi.

Wysepki trzustkowe reprezentują hormonalną część trzustki. Komórki w tym obszarze wytwarzają insulinę, glukagon i somatostatynę. Insulina zamienia glukozę w glikogen, poprawia metabolizm węglowodanów w mięśniach. Glukagon reguluje również poziom glukozy we krwi.

Komórki rdzenia nadnerczy syntetyzują hormony adrenaliny i noradrenaliny. Norepinefryna stymuluje zwężenie wszystkich naczyń krwionośnych oprócz naczyń mózgowych. Naczynia skóry zwężają się pod wpływem adrenaliny, pod nią rozluźniają się naczynia wieńcowe i naczynia mięśni szkieletowych..

Hormony tarczycy są hormonami stymulującymi tarczycę. Aktywują procesy metaboliczne w ciele. W wyniku tego wzrasta aktywność aktywności mózgu, wzrasta liczba mitochondriów w komórkach. Mitochondria są podobne do komórkowych stacji energetycznych.

Tarczyca syntetyzuje również hormon kalcytoninę, co wywołuje obniżenie stężenia jonów wapnia we krwi. Dzieje się tak poprzez wpływ kalcytoniny na komórki kostne. Kalcytonina jest wytwarzana przez specjalne podstawowe komórki tarczycy.

Endokrynne części jąder wytwarzają męski hormon płciowy testosteron. Wystarczająca ilość tego hormonu stymuluje aktywną spermatogenezę i szereg innych procesów w męskim ciele. Określają zachowania seksualne mężczyzn.

Endokrynna część jajnika wytwarza estrogen, luteocyty, progesteron. Estrogeny odgrywają wiodącą rolę w rozwoju kobiecego typu ciała. Progesteron wpływa na błonę śluzową macicy.


Uwaga, tylko DZIŚ!

Dzięki wynikom badań krwi lekarz może diagnozować, różnicować, przewidywać przebieg choroby. Testy hormonalne są przepisywane w celu zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu gruczołów wydzielania wewnętrznego. Określanie poziomu TSH i T4...

Hormony odgrywają ogromną rolę w funkcjonowaniu narządów i układów. Jeśli wystąpi awaria produkcji hormonów, całe ciało cierpi i dostosowanie tła hormonalnego za pomocą preparatów farmakologicznych, które wymagają hormonów naśladujących....

Układ hormonalny kontroluje wytwarzanie przez organizm niektórych związków chemicznych, które zapewniają funkcjonowanie tkanek. Narządami układu są gruczoły, z których każdy wydziela różne hormony. Instrukcja...

Trzustka jest jednym z narządów układu trawiennego. Wśród głównych hormonów można wymienić insulinę, glukagon, somatostatynę i wazoaktywny polipeptyd jelitowy. Instrukcja 1 Hormon trzustki, insulina wpływa na...

Hormon insulina wytwarza hormonalną część trzustki, ta część odnosi się do ludzkiego układu hormonalnego. Jako narząd trzustka jest częścią układu trawiennego. Instrukcja 1: Trzustka obejmuje układ hormonalny i...

Przysadka mózgowa jest najważniejszym gruczołem w ludzkim ciele. Będąc w mózgu, kontroluje pracę wielu gruczołów w celu wydzielania hormonów, podczas gdy wydziela hormony w odpowiedniej ilości. Przysadka mózgowa jest głównym gruczołem człowieka...

Hormony odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ludzkiego ciała. Za produkcję hormonów odpowiedzialne są gruczoły wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, a także gruczoły wydzielania mieszanego, łączące funkcje zewnętrzne i wydzielnicze....

Nadnercza to sparowane gruczoły wewnętrznego wydzielania wyższych kręgowców i ludzi, sąsiadujące z górnymi biegunami nerek. Masa obu ludzkich nadnerczy wynosi około 10-14 g, gruczoły te wytwarzają hormony, które wpływają na wszystkie typy...

Tarczyca jest narządem układu hormonalnego, który znajduje się z przodu szyi. Tarczyca syntetyzuje hormony pod wpływem przysadki i podwzgórza. Instrukcja 1 Tarczyca wytwarza hormony-jodotyroniny i hormony...

Niezbędnym warunkiem harmonijnego rozwoju i funkcjonowania organizmu ludzkiego jest prawidłowy poziom hormonów tarczycy. Wpływają na wzrost i różnicowanie tkanek w ciele, procesy metaboliczne, stymulują syntezę białek i...

Jedną z najważniejszych wartości w życiu organizmu są hormony. Są to tak zwane substancje biologiczne. Ich formowanie i wytwarzanie jest głównym zadaniem, które wykonują gruczoły wewnętrznego wydzielania osoby. Gruczoły wydzielania wewnętrznego nie mają...

Przysadka mózgowa jest gruczołem wydzielania wewnętrznego zlokalizowanym u podstawy mózgu. Jego rozmiar jest niewielki, mniej więcej wielkości groszku. Przysadka mózgowa jest podzielona na trzy płaty: tylny, pośredni i przedni. Każda z akcji jest niezależnym dławikiem i...

Gruczoły przytarczyczne, a ściślej nazywane przytarczycami, są niezależnym sparowanym narządem wydzielania wewnętrznego. Składa się z dwóch par owalnych małych gruczołów dokrewnych. Znajdują się na tylnej powierzchni najbardziej...

W ciele ludzkim izolowane są gruczoły wewnętrznego, zewnętrznego, a także mieszane wydzielanie. Gruczoły wydzielania zewnętrznego obejmują na przykład gruczoły ślinowe, które wytwarzają własny sekret (w tym przypadku ślinę), który jest wydalany...

Funkcja trzustki. Funkcję hormonalną trzustki określają wyspecjalizowane komórki wysepek Langerhansa - typy α, β, D i F. Komórki każdego z tych typów wydzielają pewne hormony: β - komórki...

Ludzki układ hormonalny koordynuje funkcje wszystkich narządów i układów. Gruczoły wydzielania wewnętrznego nie mają przewodów wydalniczych, uwalniają hormony bezpośrednio do krwi.

Instrukcja obsługi

Wszystkie gruczoły wydzielania wewnętrznego są podzielone na niezależne i niezależne od przedniego płata przysadki mózgowej. Niezależne obejmują przytarczyce, szyszynkę, wysepki trzustki, rdzeń nadnerczy.

Gruczoł tarczowy, kora nadnerczy i gruczoły płciowe są związane z przysadką mózgową. Są aktywowane pod wpływem hormonu zwrotnego. Z kolei hormony tych gruczołów działają odwrotnie, hamując syntezę hormonu zwrotnego.

Hormony przytarczyczne monitorują poziom wapnia i fosforu we krwi. W ten sposób wpływ na pobudliwość układu nerwowego i mięśniowego. Ponadto hormon zwiększa wchłanianie wapnia, pod warunkiem prawidłowego spożycia witaminy D..

Komórki nasienia syntetyzują melatoninę, serotoninę i szereg polipeptydów działających hormonalnie. Produkcja serotoniny odbywa się w ciągu dnia, melatonina - w nocy. Szyszynka ma hormonalny wpływ na funkcję gonad, zwiększa stężenie jonów potasu we krwi.

Wysepki trzustkowe reprezentują hormonalną część trzustki. Komórki w tym obszarze wytwarzają insulinę, glukagon i somatostatynę. Insulina zamienia glukozę w glikogen, poprawia metabolizm węglowodanów w mięśniach. Glukagon reguluje również poziom glukozy we krwi.

Komórki rdzenia nadnerczy syntetyzują hormony adrenaliny i noradrenaliny. Norepinefryna stymuluje zwężenie wszystkich naczyń krwionośnych oprócz naczyń mózgowych. Naczynia skóry zwężają się pod wpływem adrenaliny, pod nią rozluźniają się naczynia wieńcowe i naczynia mięśni szkieletowych..

Hormony tarczycy są hormonami stymulującymi tarczycę. Aktywują procesy metaboliczne w ciele. W wyniku tego wzrasta aktywność aktywności mózgu, wzrasta liczba mitochondriów w komórkach. Mitochondria są podobne do komórkowych stacji energetycznych.

Tarczyca syntetyzuje również hormon kalcytoninę, co wywołuje obniżenie stężenia jonów wapnia we krwi. Dzieje się tak poprzez wpływ kalcytoniny na komórki kostne. Kalcytonina jest wytwarzana przez specjalne podstawowe komórki tarczycy.

Endokrynne części jąder wytwarzają męski hormon płciowy testosteron. Wystarczająca ilość tego hormonu stymuluje aktywną spermatogenezę i szereg innych procesów w męskim ciele. Określają zachowania seksualne mężczyzn.

Endokrynna część jajnika wytwarza estrogen, luteocyty, progesteron. Estrogeny odgrywają wiodącą rolę w rozwoju kobiecego typu ciała. Progesteron wpływa na błonę śluzową macicy.


Uwaga, tylko DZIŚ!

Układ hormonalny jest delikatnym, kompleksowo zorganizowanym mechanizmem, którego najmniejsze awarie są wrażliwe na cały organizm jako całość. Jednym z elementów tego układu jest hormon trijodotyronina, który odpowiada za regulację tarczycy....

Prolaktyna jest hormonem syntetyzowanym przez komórki w przedniej części przysadki mózgowej. Dla kobiecego ciała niezbędny jest rozwój gruczołów mlecznych, synteza i wydalanie mleka matki. Prolaktyna przedłuża fazę ciałka żółtego, zapobiega poczęciu w okresie...

Nadnercza to sparowany narząd. W kształcie przypomina zagęszczoną piramidę z zaokrąglonym blatem. Istnieją korowe i rdzeniowe nadnerczy, spełniające różne funkcje. Struktura nadnerczy Kora nadnerczy...

Tarczyca, jeden z największych gruczołów ludzkiego układu hormonalnego, wytwarza hormony tyroksyny, trijodotyroniny i kalcytoniny. Pierwsze dwa wpływają na procesy metaboliczne, rozwój i wzrost, trzeci odpowiada za tworzenie tkanki kostnej i...

Często przyczyną nadwagi nie jest przejadanie się i siedzący tryb życia, ale naruszenie gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ponieważ niektóre hormony naruszające produkcję mogą powodować wzrost masy ciała. Instrukcja 1 Hormony -...

Hormony jajnika i proces ich izolacji jest ściśle związany ze strukturą jajników, a także z procesem ciągłego powtarzania dojrzewania pęcherzyka i owulacji, a następnie uwalniania żeńskiej komórki rozrodczej - jaja.

Jajniki to sparowany narząd typu gruczołowego, który odnosi się do układu hormonalnego w ciele każdej kobiety. W tym ciele wytwarzanych jest wiele żeńskich hormonów płciowych, a mianowicie: gestageny, estrogeny i androgeny. Oprócz hormonów w jajnikach powstają komórki jajowe, które wraz z męskimi komórkami rozrodczymi - plemnikami, biorą udział w procesie poczęcia.

Wszystkie hormony płciowe wytwarzane przez jajniki należą do grupy hormonów steroidowych. Każdy z nich jest uważany za pochodną substancji cyklopentanofenantrenu i mają cztery podobne pierścienie, ale różnią się one tylko liczbą atomów węgla.

Głównymi składnikami jajnika są: mieszek włosowy, zręby i kości włosowe. Każdy z tych składników odpowiada za wytwarzanie niektórych rodzajów hormonów i stymulację gonadotropiny. Ilość hormonów syntetyzowanych u kobiety jest bezpośrednio związana z jej wiekiem, stanem zdrowia i jakością funkcjonowania układu hormonalnego. Ponadto jajniki wytwarzają hormony w zależności od fazy cyklu..

Estrogeny

Wśród estrogenów można wyróżnić trzy hormony: estradiol, estriol i estron. Uważa się, że to estradiol - jest to główny hormon, który syntetyzuje. Według naukowców estradiol może ulegać serii reakcji chemicznych i jest metabolizowany najpierw do estronu, a następnie do estriolu. Ponadto ostatnie dwa hormony mogą być niezależnie wytwarzane w pęcherzykach jajnikowych..

W endokrynologii istnieje coś takiego, jak międzynarodowa jednostka zależna od estrogenów. Według ekspertów jedna taka jednostka odpowiada aktywności 0,1 μg estronu.

Hormony z grupy estrogenów będą miały bezpośredni wpływ na jajniki, gruczoły sutkowe, a także na żeńskie narządy płciowe. Stopień wpływu na genitalia zależy od dawki, w której produkowany jest estrogen.

Niewielka ilość tych hormonów wpłynie na ogólny proces związany z dojrzewaniem jajników i tworzeniem się w nich pęcherzyków. Przeciwnie, zwiększony poziom estrogenu zmniejszy funkcjonowanie jajników, a nadmierne dawki mogą nawet doprowadzić do rozwoju różnych zjawisk zanikowych.

Estrogeny przyspieszają procesy metaboliczne w macicy macicy, dlatego w dużych dawkach mogą prowadzić do przerostowych zmian w warstwie mięśniowej tego narządu. Przy umiarkowanych ilościach pomagają trochę w syntezie aktezyozyny i zwiększają liczbę przypadków mitozy w komórkach mięśniowych.

Udowodniono, że nadmierne dawki estrogenu mogą prowadzić do procesów proliferacyjnych endometrium macicy, a także przyspieszyć podział komórek w podśluzowej warstwie ściany macicy, co prowadzi do jej pogrubienia i dalszego rozrostu. Przy stale podwyższonym poziomie hormonów węzeł może tworzyć się na ścianie macicy lub mięśniaka. Jeśli taki węzeł zostanie znaleziony, należy go usunąć, ponieważ jego obecność może zakłócać poczęcie. Niektóre kobiety miały nawet takie węzły.

Hormony związane z estrogenami mogą również regulować dopływ krwi do elementu naczyniowego macicy. Pod wpływem estradiolu, estriolu i estronu następuje aktywna stymulacja produkcji śluzu przez specjalne komórki. Ponadto estrogeny wpływają na pochwę..

Zwiększają napięcie jego mięśni, poprawiają turgor, a hormony zwiększają wrażliwość zakończeń nerwowych znajdujących się w pochwie. Na normalnym poziomie tych hormonów proliferacja komórek nabłonka pochwy pozostaje na wymaganym poziomie, a stopień nawodnienia błony śluzowej nie zmniejsza się.

Estrogeny mają również stymulujący wpływ na gruczoły sutkowe. Pod ich wpływem aktywnie tworzy się cały system przewodów, które obficie penetrują gruczoły sutkowe od wewnątrz, a także estrogeny, które regulują procesy wzrostu i pigmentacji w okolicy przynosowej.

Oprócz bezpośredniego wpływu na powyższe narządy, estrogeny wpływają na funkcje całego układu hormonalnego organizmu kobiety. Na przykład, wraz ze wzrostem ilości estrogenu, metabolizm węglowodanów przyspiesza, różne związki uboczne gromadzą się w mięśniach, a synteza tłuszczów również wzrasta. Udowodniono również praktycznie bezpośredni wpływ estrogenu na przebieg metabolizmu minerałów. W przypadku niedoboru osteogeneza może być upośledzona, a wapń zacznie być wydalany z organizmu w zwiększonej ilości.

Estrogeny również nieznacznie wpływają na układ krwiotwórczy. Tak więc, ze zwiększonym poziomem tych hormonów, kobieta może mieć zaburzoną gałąź płytek krwi hematopoezy szpiku kostnego, co dodatkowo prowadzi do zmniejszenia krzepnięcia krwi.

Gestageny

Głównym progestagenem, który jajnik może syntetyzować, jest progesteron. Głównym miejscem, w którym zachodzi proces dojrzewania progesteronu, są komórki lutealne w ciałku żółtym. Część progesteronu powstaje również w komórkach luteinizujących i w przepływie pęcherzyków.

Narządami, na które będzie działał progesteron, są również jajniki, narządy płciowe i gruczoły sutkowe. Jednak progesteron może wywierać swoje działanie dopiero po wcześniejszej ekspozycji na narząd estrogenowy.

Główną funkcją progesteronu jest regulacja procesu poczęcia. Z uwalnianiem tego hormonu zapłodnione jest jajo, jego progresja do jamy macicy, przywiązanie do błony śluzowej i dalszy wzrost.

Progestageny zapewniają zachowanie ciąży na samym jej początku, dlatego bezpośrednio przed planowaniem poczęcia kobieta musi określić poziom progesteronu w organizmie. W pierwszym trymestrze ciąży progesteron jest wytwarzany tylko przez jajniki, a następnie łożysko prawie całkowicie przejmuje funkcję syntezy tego hormonu..

Progesteron ma wpływ na warstwę podśluzówkową pochwy i szyjki macicy. Pod jego działaniem następuje gwałtowny spadek funkcjonowania specjalnych gruczołów, których funkcją jest wytwarzanie śluzu. Stabilnie podwyższony poziom progesteronu może prowadzić do utworzenia węzła na ściankach macicy.

Progestageny, a zwłaszcza progesteron, również wpływają na przysadkę mózgową. Wraz ze wzrostem ilości tej substancji (bez przekraczania dopuszczalnej wartości) dochodzi do wzrostu takich hormonów przysadkowych, jak FSH i LH. Przy nadmiernej ilości gestagenów kobieta jest prawie całkowicie tłumiona przez proces związany z wydzielaniem hormonów gonadotropowych, który ma działanie antykoncepcyjne.

Androgeny

Androgeny są uważane za hormony płciowe mężczyzn, ale jednocześnie powstają również w ciele kobiety. Komórki śródmiąższowe i zręb jajnika wydzielają androgeny o różnym stopniu aktywności.

Spośród wszystkich wydzielanych androgenów głównymi będą dehydroepiandrosteron i androstendion. Testosteron, który można również znaleźć w ciele kobiety, jest uważany za metabolit androstendionu..

Polubiłem?

Kliknij przycisk, jeśli podoba Ci się ten artykuł, pomoże nam to rozwinąć projekt. podziękować!